Kiinnostuitko?

Uudistukset tuovat julkisen sektorin taloushallinnon uudelle vuosikymmenelle

Sekä julkishallinnon että yritysten taloushallintoa automatisoidaan Suomessa. Vaikka maksuliikenne on useimmiten jo sähköistä, viedään tietoja yhä taloushallinnon järjestelmiin manuaalisesti. Valtiokonttorin tavoitteena on tehostaa toimintaa automatisoinnin avulla sekä valtio- ja kuntatasolla, että yrityksissä. Reaaliaikaiseen taloustietoon perustuvan järjestelmän odotetaan tuovan valtiolle kymmenien miljoonien eurojen säästöt.

Vuodesta 2021 alkaen vastuu kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien talouden tiedonkeruusta siirtyy Tilastokeskukselta Valtiokonttorille. Siihen mennessä kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi automatisoidaan ja yhdenmukaistetaan Kuntatieto-ohjelman mukaisesti. Tiedot kerätään uuteen tietopalveluun, jonka tavoitteena on parantaa kuntien taloustietojen saatavuutta, ajantasaisuutta sekä tietohallinnan tehokkuutta.

Uuteen järjestelmään raportointi on alkanut jo vuoden 2020 alusta. Ensimmäisenä Valtiokonttorille siirretään vuoden 2020 talousarviot, osavuositiedot ja tilinpäätöstiedot sekä myöhemmin kerättävät tarkemmat palvelukohtaiset kustannustiedot.

Tiedot siirretään Valtiokonttorin ilmoituspalveluun XBRL-standardia hyväksikäyttäen. XBRL-standardi on kansainvälinen taloustietojen sähköiseen tiedonsiirtoon kehitetty talouden raportointikoodisto.

Ceeposissa raportointiuudistus vaatii muutoksia tiliöintien laskentatunnisteisiin. Tämän lisäksi uudistus saattaa vaatia muutoksia käytössä oleviin kirjanpitoliittymiin. Otattehan yhteyttä asiakasvastaavanne kaikissa kysymyksissä liittyen uudistuksen vaikutuksista Ceeposin käyttöön.

Lisätietoa Kuntatieto-raportoinnin uudistuksesta täällä.

Laskut ja kuitit sähköisiksi

Toinen uudistus on hankintayksiköiden ja elinkeinoharjoittajien sähköistä laskutusta koskeva laki, joka tuli voimaan viime vuonna. Sen siirtymäaika kunnille ja kuntatoimijoille päättyi 1.4.2020, joten hankintayksikköinä kunnilla on nyt velvollisuus ottaa vastaan sähköiset laskut, jotka perustuvat uuteen yhteiseen eurooppalaiseen standardiin.

Hankintayksiköillä ja elinkeinonharjoittajilla on myös oikeus pyynnöstä saada lasku toiselta yritykseltä lain määrittelemässä sähköisen laskun muodossa. Lisäksi ensimmäistä kertaa laki velvoittaa, että laskun tulee sisältää tietyt pakolliset laskutustiedot. Kansallisista verkkolaskuformaateista uusimmat kuvaukset, Finvoice 3.0 ja TEAPPSXML 3.0, vastaavat eurooppalaista standardia.

Jos sinulla herää kysymyksiä uudistuksen vaikutuksista Ceeposin kautta kirjattavaan laskutusmyyntiin, olethan yhteydessä omaan asiakasvastaavaasi. Kartoitamme kanssanne, millaisia liittymäkehitystarpeita uudistus vaatii juuri teidän organisaatioissanne. Kaikki mahdolliset ohjelmamuutokset tehdään Ceepos 10 -versioon.

Kolmas uudistus on sähköisen eKuitin käyttöönotto, jota on pilotoitu valtionhallinnossa syksyllä 2019. Tavoitteena on tehdä eKuitista osa taloushallinnon arkea ensin valtionhallinnossa ja myöhemmin myös kunnissa ja yrityksissä.

Sähköisen kuitin tiedot tallennetaan muodossa, jota erilaiset ohjelmistot ja data-analytiikkajärjestelmät pystyvät hyödyntämään niin, että data löytää automaattisesti suoraan tilitapahtuman luo. Säästöä syntyy eikä paperikuitteja enää tarvita. Sähköinen kuitti on suunniteltu siten, että se täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n vaatimukset.

Valtiokonttori aikoo velvoittaa kaikki valtion kanssa toimivat tahot tarjoamaan eKuitti-mahdollisuutta vuoteen 2025 mennessä. Ceeposissa eKuitti voidaan toteuttaa erillisen eKuitti-operaattorin kautta. Oma asiakasvastaavanne auttaa mielellään kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät eKuittien käyttöönottoon Ceeposissa.

Lue lisää eKuitista Valtiokonttorin sivuilta

Lisätietoja

Mikko Kupiainen
Myynti- ja markkinointijohtaja
Timo Kärkkäinen
Toimitusjohtaja
Laura Vanhanen
Asiakkuuspäällikkö
Joel Savanainen
Asiakkuuspäällikkö
Kulunvalvonta

Case Puhas Oy

Ceepos- maksamisen alusta mahdollisti uudenaikaisen jäteaseman toteutuksen Liperiin.

Lue lisää