Kiinnostuitko?

Saavutettavuuspalvelut

Digitaalisten palvelujen yhtäläinen saavutettavuus fyysiseltä ja kognitiiviselta toimintakyvyltään erilaisille ihmisille korostuu nyky-yhteiskunnassa, jossa yhä useampi julkinen palvelu on saatavilla ensisijaisesti verkossa.

Esimerkkejä saavutettavuudesta ovat verkkosivujen tekninen helppokäyttöisyys erilaisilla näkövammaisten apuvälineillä, sekä verkkosivun tekstisisältöjen ymmärrettävyys myös kehitysvammaisille ja suomea vieraana kielenä puhuville.

Vuonna 2019 voimaan tullut digipalvelulaki velvoittaa viranomaistahoja ja julkisoikeudellisia laitoksia noudattamaan verkkopalveluissaan EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisen WCAG-ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä. Lain vaatimukset ulottuvat myös julkisten toimijoiden verkkokauppoihin.

Haluamme auttaa asiakkaitamme tuottamaan entistä yhdenvertaisempia palveluja ja olemme tukena verkkokauppojen saavutettavuuden tuomisessa uuden digipalvelulain vaatimalle tasolle.

Etsimme puutteet puolestasi

Huolehdimme verkkokauppasi saavutettavuuden kehittämisestä eli suoritamme tarpeesi mukaan verkkokaupan saavutettavuustason arvioinnin, verkkokauppasi saavutettavuusselosteen laatimisen sekä lain vaatimien korjausten toteuttamisen sivustolle.

Palvelusisällöt on suunniteltu syksyllä 2020 toteutetun pilotin pohjalta. Saavutettavuuspalvelumme hyödyntävät markkinoiden parhaita saavutettavuustyökaluja.

Lue lisää saavutettavuusvaatimuksista aluehallintoviraston verkkosivustolta.

Tarvitsetko tukea Ceepos-verkkokauppasi saavutettavuuden arvioinnissa ja kehittämisessä? Kysy lisää saavutettavuuspalveluistamme myynti@cpu.fi

Lisätietoja

Uutinen

Tervetuloa mukaan Käyttäjäpäiville 2022!

Lue lisää